Valtiopaivaasia HE 8/1994

HE 8/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
143/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.02.1994

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Anttila

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.02.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

186

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.03.1994 Päättynyt PTK 12/1994 235

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 22/1994 vp
Valmistunut

24.11.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.11.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 130/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.11.1994 Päättynyt PTK 131/1994 5445

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.1994 Päättynyt PTK 132/1994 5469 11, 12
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.1994 Keskeytynyt PTK 137/1994 5617
07.12.1994 Päättynyt PTK 139/1994 5714 6

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., SiVM, 1

​​​​