Valtiopaivaasia HE 8/1995

HE 8/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta

Huomautus

HE/EU

Päätökset

1) Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1654/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.04.1995

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Liedes

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.04.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

373

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.05.1995 Päättynyt PTK 14/1995 381

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 13/1995 vp
Valmistunut

29.11.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 1/1995 vp
Valmistunut

30.05.1995

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.12.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 118/1995 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.12.1995 Päättynyt PTK 119/1995 3187

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.1995 Päättynyt PTK 121/1995 3254
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.1995 Päättynyt PTK 127/1995 3404

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.1995