Valtiopaivaasia HE 8/1996

HE 8/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle asuntorahoituksen kehittämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Huomautus

Lisäbudjettilakiehdotus

Päätökset

1) Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta

Vahvistettu

28.03.1996

Voimaantulo

01.04.1996

Säädöskokoelma
204/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki asunto-osakeyhtiötalolainojen korkotuesta

Vahvistettu

28.03.1996

Voimaantulo

01.04.1996

Säädöskokoelma
205/1996
Päätös

Hyväksytty

3) Laki asuntosäästöpalkkiolain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.03.1996

Voimaantulo

01.04.1996

Säädöskokoelma
206/1996
Päätös

Hyväksytty

4) Laki omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.03.1996

Voimaantulo

01.04.1996

Säädöskokoelma
207/1996
Päätös

Hyväksytty

5) Laki valtion asuntorahastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.03.1996

Voimaantulo

01.04.1996

Säädöskokoelma
208/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta

2) Laki asunto-osakeyhtiötalolainojen korkotuesta

3) Laki asuntosäästöpalkkiolain 5 §:n muuttamisesta

4) Laki omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

5) Laki valtion asuntorahastosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.03.1996

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Johtaja Junkkari

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.03.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

707

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.03.1996 Päättynyt PTK 25/1996 720

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 1/1996 vp
Valmistunut

20.03.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 5/1996 vp
Valmistunut

20.03.1996

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.03.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 30/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.03.1996 Päättynyt PTK 32/1996 962

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.03.1996 Päättynyt PTK 33/1996 975
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.03.1996 Päättynyt PTK 35/1996 991 1, 2

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.03.1996

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., YmVM, 2