Valtiopaivaasia HE 8/1997

HE 8/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottolain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki ulosottolain muuttamisesta

Vahvistettu

25.04.1997

Voimaantulo

15.05.1997

Säädöskokoelma
378/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki ulosottolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.02.1997

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.02.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.02.1997 Päättynyt PTK 17/1997

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 3/1997 vp
Valmistunut

11.04.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.04.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 44/1997 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.04.1997 Päättynyt PTK 46/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.04.1997 Päättynyt PTK 47/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.04.1997 Päättynyt PTK 48/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.04.1997

​​​​