Valtiopaivaasia HE 8/1998

HE 8/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, osuuskuntalain 9 luvun, asunto-osakeyhtiölain 6 luvun, asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain 8 luvun, avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 9 luvun ja säätiölain 11 §:n sekä kirjanpitolain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1998

Voimaantulo

15.05.1998

Säädöskokoelma
294/1998
Päätös

Hyväksytty

2) Laki osuuskuntalain 9 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1998

Voimaantulo

15.05.1998

Säädöskokoelma
295/1998
Päätös

Hyväksytty

3) Laki asunto-osakeyhtiölain 6 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1998

Voimaantulo

15.05.1998

Säädöskokoelma
296/1998
Päätös

Hyväksytty

4) Laki asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain 8 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1998

Voimaantulo

15.05.1998

Säädöskokoelma
297/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 9 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1998

Voimaantulo

15.05.1998

Säädöskokoelma
298/1998
Päätös

Hyväksytty

6) Laki säätiölain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1998

Voimaantulo

15.05.1998

Säädöskokoelma
299/1998
Päätös

Hyväksytty

7) Laki kirjanpitolain muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1998

Voimaantulo

15.05.1998

Säädöskokoelma
300/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

2) Laki osuuskuntalain 9 luvun muuttamisesta

3) Laki asunto-osakeyhtiölain 6 luvun muuttamisesta

4) Laki asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain 8 luvun muuttamisesta

5) Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 9 luvun muuttamisesta

6) Laki säätiölain 11 §:n muuttamisesta

7) Laki kirjanpitolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.02.1998

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Kaisanlahti

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.02.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.03.1998 Päättynyt PTK 20/1998

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 5/1998 vp
Valmistunut

25.03.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.03.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 36/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 27.03.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.03.1998 Päättynyt PTK 38/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.04.1998 Päättynyt PTK 42/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.04.1998 Päättynyt PTK 44/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.04.1998