Valtiopaivaasia HE 8/2002

HE 8/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle yksityisten alojen ja valtion sekä kunnallisen eläkejärjestelmän tietojen saamista, antamista ja salassapitoa koskevien sekä eräiden muiden lainsäännösten muuttamisesta

Päätökset

1. Laki työntekijäin eläkelain väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
646/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
647/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
648/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki yrittäjien eläkelain 9 ja 17 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
649/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki maatalousyrittäjien eläkelain väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
650/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki luopumiseläkelain 24 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
651/2002
Päätös

Hyväksytty

7. Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 43 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
652/2002
Päätös

Hyväksytty

8. Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 37 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
653/2002
Päätös

Hyväksytty

9. Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 40 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
654/2002
Päätös

Hyväksytty

10. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
655/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

11. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
656/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

12. Laki valtion perhe-eläkelain 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
657/2002
Päätös

Hyväksytty

13. Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 7 b §:n kumoamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
658/2002
Päätös

Hyväksytty

14. Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2002

Voimaantulo

01.10.2002

Säädöskokoelma
659/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työntekijäin eläkelain väliaikaisesta muuttamisesta

2. Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain väliaikaisesta muuttamisesta

3. Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

4. Laki yrittäjien eläkelain 9 ja 17 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

5. Laki maatalousyrittäjien eläkelain väliaikaisesta muuttamisesta

6. Laki luopumiseläkelain 24 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

7. Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 43 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

8. Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 37 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

9. Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 40 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

10. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

11. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

12. Laki valtion perhe-eläkelain 23 §:n muuttamisesta

13. Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 7 b §:n kumoamisesta

14. Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

22.02.2002

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Hirvi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.02.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.02.2002 Päättynyt PTK 16/2002 12
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 10/2002 vp
Valmistunut

28.05.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 6.-9., 12. ja 13. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että 1.-5., 10., 11. ja 14. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 15/2002 vp
Valmistunut

19.04.2002

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.06.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 74/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.06.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.2002 Päättynyt PTK 76/2002 8
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.06.2002 Päättynyt PTK 83/2002 16
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1., 4., 5., 11. ja 14. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan - 1. lakiehdotuksen 17 §:n 2 momentista, 17 a §:n 1 momentin 1 kohdasta ja 17 b §:n 2 ja 3 momentista, - 4. lakiehdotuksen 17 §:n 5 ja 6 momentista, - 5. lakiehdotuksen 19 a §:stä, - 11. lakiehdotuksen 26 §:n 1 momentin 1 kohdasta, 26 a §:n 2 ja 3 momentista ja 26 b §:n 2 momentista sekä - 14. lakiehdotuksen 12 §:n 1 momentin 1 kohdasta, 12 a §:n 2 ja 3 momentista ja 12 b §:n 2 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.07.2002