Valtiopaivaasia HE 8/2006

HE 8/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kuntalain muuttamisesta

Vahvistettu

29.06.2006

Voimaantulo

01.08.2006

Säädöskokoelma
578/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki työsopimuslain 2 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

29.06.2006

Voimaantulo

01.08.2006

Säädöskokoelma
579/2006
Päätös

Hyväksytty

3. Laki valtion virkamieslain muuttamisesta

Vahvistettu

29.06.2006

Voimaantulo

01.08.2006

Säädöskokoelma
580/2006
Päätös

Hyväksytty

4. Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.06.2006

Voimaantulo

01.08.2006

Säädöskokoelma
581/2006
Päätös

Hyväksytty

5. Laki merimieslain muuttamisesta

Vahvistettu

29.06.2006

Voimaantulo

01.08.2006

Säädöskokoelma
582/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kuntalain muuttamisesta

2. Laki työsopimuslain muuttamisesta

3. Laki valtion virkamieslain muuttamisesta

4. Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain muuttamisesta

5. Laki merimieslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.03.2006

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Valli-Lintu

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.03.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.03.2006 Päättynyt PTK 20/2006 7
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 6/2006 vp
Valmistunut

19.05.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että lakialoite LA 123/2004 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.05.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 60/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 30.05.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.05.2006 Päättynyt PTK 61/2006 6
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.06.2006 Keskeytetty PTK 65/2006 13
06.06.2006 Päättynyt PTK 66/2006 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.06.2006

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​