Valtiopaivaasia HE 8/2012

HE 8/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain 8 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki autoverolain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.05.2012

Voimaantulo

01.07.2012

Säädöskokoelma
230/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki autoverolain 8 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

01.03.2012

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Nalli

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.03.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.03.2012 Päättynyt PTK 18/2012 1
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 3/2012 vp
Valmistunut

16.03.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.03.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 27/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 22.3.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.03.2012 Päättynyt PTK 28/2012 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.03.2012 Päättynyt PTK 29/2012 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.04.2012

​​​​