Valtiopaivaasia HE 8/2013

HE 8/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puolustusvoimista annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
509/2013
Päätös

Hyväksytty

2. Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
510/2013
Päätös

Hyväksytty

3. Laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
511/2013
Päätös

Hyväksytty

4. Laki Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
512/2013
Päätös

Hyväksytty

5. Laki terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
513/2013
Päätös

Hyväksytty

6. Laki aluevalvontalain 20 ja 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
514/2013
Päätös

Hyväksytty

7. Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain 4 ja 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
515/2013
Päätös

Hyväksytty

8. Laki rajavartiolain 79 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
516/2013
Päätös

Hyväksytty

9. Laki sotilasoikeudenkäyntilain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.2013

Voimaantulo

01.01.2015

Säädöskokoelma
517/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

2. Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta

3. Laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 3 §:n muuttamisesta

4. Laki Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa annetun lain muuttamisesta

5. Laki terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta

6. Laki aluevalvontalain 20 ja 22 §:n muuttamisesta

7. Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain 4 ja 10 §:n muuttamisesta

8. Laki rajavartiolain 79 §:n muuttamisesta

9. Laki sotilasoikeudenkäyntilain 11 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.02.2013

Ministeriö

Puolustusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Nordström

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.02.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.02.2013 Päättynyt PTK 10/2013 1
Päätös

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Puolustusvaliokunta

Mietintö

Puolustusvaliokunnan mietintö
PuVM 2/2013 vp
Valmistunut

04.06.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella puolustusvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.06.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 64/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 6.6.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.06.2013 Päättynyt PTK 65/2013 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.2013 Päättynyt PTK 67/2013 15
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.06.2013