Valtiopaivaasia HE 80/1991

HE 80/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki leimaverolain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1555/1991
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki leimaverolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.09.1991

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Sarkko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.09.1991

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1826

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.10.1991 Päättynyt PTK 59/1991 1836

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 30/1991 vp
Valmistunut

15.10.1991

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.10.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 65/1991 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.10.1991 Päättynyt PTK 67/1991 2092

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.10.1991 Päättynyt PTK 69/1991 2178
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.10.1991 Päättynyt PTK 70/1991 2218 4

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 68 § 1 mom

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.11.1991

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot