HE 80/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki tieliikennelain muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.07.1994 *)

Säädöskokoelma
571/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tieliikennelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Maunu

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.05.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

1068

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.05.1994 Päättynyt PTK 44/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

1171

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 8/1994 vp
Valmistunut

26.05.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.05.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 47/1994 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
31.05.1994 Päättynyt PTK 48/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.06.1994 Päättynyt PTK 49/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

1337

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.06.1994 Päättynyt PTK 52/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

1433

Huomautus

*) Lain 70 §:n 1 ja 2 momentti tulevat voimaan 01.07.1996

ja 83 b §:n 4 momentti 01.04.1995

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.06.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., LiVM, 1