Valtiopaivaasia HE 80/1997

HE 80/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

30.05.1997

Voimaantulo

04.06.1997

Säädöskokoelma
492/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.05.1997

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Karjalainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.05.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.05.1997 Päättynyt PTK 64/1997

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 4/1997 vp
Valmistunut

22.05.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.05.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 66/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.05.1997 Päättynyt PTK 67/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.05.1997 Päättynyt PTK 68/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.05.1997 Päättynyt PTK 72/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.05.1997

​​​​