Valtiopaivaasia HE 80/2000

HE 80/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle menettämisseuraamuksia koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Päätökset

1. Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
875/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki metsästyslain 80 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
876/2001
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kalastuslain muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
877/2001
Päätös

Hyväksytty

4. Laki luonnonsuojelulain 59 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
878/2001
Päätös

Hyväksytty

5. Laki matkustaja-alus Estonian hylyn rauhoittamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
879/2001
Päätös

Hyväksytty

6. Laki ydinenergialain 73 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
880/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

7. Laki metsälain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
881/2001
Päätös

Hyväksytty

8. Laki eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain 2 a ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
882/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

9. Laki kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
883/2001
Päätös

Hyväksytty

10. Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
884/2001
Päätös

Hyväksytty

11. Laki valmiuslain 49 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
885/2001
Päätös

Hyväksytty

12. Laki elintarvikelain muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
886/2001
Päätös

Hyväksytty

13. Laki Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
887/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

14. Laki lannoitelain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
888/2001
Päätös

Hyväksytty

15. Laki rehulain 41 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
889/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

16. Laki siemenkauppalain 19 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

17. Laki kansainvälisestä energiaohjelmasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
890/2001
Päätös

Hyväksytty

18. Laki eläinsuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
891/2001
Päätös

Hyväksytty

19. Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
892/2001
Päätös

Hyväksytty

20. Laki eräiden menettämisseuraamussäännösten kumoamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
893/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

21. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.10.2001

Voimaantulo

01.01.2002

Säädöskokoelma
894/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain muuttamisesta

2. Laki metsästyslain 80 §:n muuttamisesta

3. Laki kalastuslain muuttamisesta

4. Laki luonnonsuojelulain 59 §:n muuttamisesta

5. Laki matkustaja-alus Estonian hylyn rauhoittamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

6. Laki ydinenergialain 73 §:n muuttamisesta

7. Laki metsälain 19 §:n muuttamisesta

8. Laki eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

9. Laki kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

10. Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

11. Laki valmiuslain 49 §:n muuttamisesta

12. Laki elintarvikelain muuttamisesta

13. Laki Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

14. Laki lannoitelain 21 §:n muuttamisesta

15. Laki rehulain 41 §:n muuttamisesta

16. Laki siemenkauppalain 19 §:n muuttamisesta

17. Laki kansainvälisestä energiaohjelmasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

18. Laki eläinsuojelulain muuttamisesta

19. Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain muuttamisesta

20. Laki eräiden menettämisseuraamussäännösten kumoamisesta

21. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.06.2000

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Lindstedt

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.06.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.2000 Päättynyt PTK 92/2000 13
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 14/2001 vp
Valmistunut

14.06.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-5., 7., 9.-12., 14., 17.-19. ja 21. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 16. lakiehdotus hylätään, että 1., 6., 8., 13., 15. ja 20. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että lakialoite LA 144/2000 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 33/2000 vp
Valmistunut

24.10.2000

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.09.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 94/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.09.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.09.2001 Päättynyt PTK 95/2001 8
Päätös

1.-15. ja 17.-21. lakiehdotus hyväksyttiin sekä 16. lakiehdotus hylättiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.09.2001 Päättynyt PTK 99/2001 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1.-15. ja 17.-21. lakiehdotuksen ja pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 16. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.10.2001

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot