Valtiopaivaasia HE 81/1993

HE 81/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1) Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
718/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki harjoittelukoululain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
719/1993
Päätös

Hyväksytty

3) Laki Suomalais-venäläisestä koulusta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
720/1993
Päätös

Hyväksytty

4) Laki Helsingin ranskalais-suomalaisesta koulusta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
721/1993
Päätös

Hyväksytty

5) Laki kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten kouluista annetun lain 17 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
722/1993
Päätös

Hyväksytty

6) Laki ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
723/1993
Päätös

Hyväksytty

7) Laki lastentarhanopettajaopistoista annetun lain 4 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
724/1993
Päätös

Hyväksytty

8) Laki musiikkioppilaitoslain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
725/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

2) Laki harjoittelukoululain 18 §:n muuttamisesta

3) Laki Suomalais-venäläisestä koulusta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

4) Laki Helsingin ranskalais-suomalaisesta koulusta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

5) Laki kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten kouluista annetun lain 17 a §:n muuttamisesta

6) Laki ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista annetun lain 16 §:n muuttamisesta

7) Laki lastentarhanopettajaopistoista annetun lain 4 a §:n muuttamisesta

8) Laki musiikkioppilaitoslain 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.05.1993

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Sarjala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.06.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1488

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.06.1993 Päättynyt PTK 64/1993 1542

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 8/1993 vp
Valmistunut

14.06.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.06.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 78/1993 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.1993 Päättynyt PTK 80/1993 1933

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.1993 Keskeytynyt PTK 81/1993 1942
17.06.1993 Päättynyt PTK 82/1993 1949 5-8
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.06.1993 Päättynyt PTK 87/1993 2090

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.07.1993