Valtiopaivaasia HE 81/1994

HE 81/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista

Päätökset

1) Laki tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista

Vahvistettu

28.11.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1070/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.05.1994

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Kulovesi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.05.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1068

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.05.1994 Päättynyt PTK 44/1994 1171

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 29/1994 vp
Valmistunut

18.10.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.10.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 101/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.10.1994 Päättynyt PTK 102/1994 3427

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.10.1994 Päättynyt PTK 105/1994 3516
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.11.1994 Päättynyt PTK 106/1994 3532

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.11.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., TaVM, 1

​​​​