HE 81/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oppisopimuskoulutuksesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta ja oppisopimuskoulutuksesta annetun lain 16 §:n soveltamisesta vuosina 1995 ja 1996 annetun lain kumoamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki oppisopimuskoulutuksesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1354/1995
Päätös

Hyväksytty

2) Laki oppisopimuskoulutuksesta annetun lain 16 §:n soveltamisesta vuosina 1995 ja 1996 annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

01.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1355/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki oppisopimuskoulutuksesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

2) Laki oppisopimuskoulutuksesta annetun lain 16 §:n soveltamisesta vuosina 1995 ja 1996 annetun lain kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Kehittämispäällikkö Lindqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.09.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

1441

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.09.1995 Päättynyt PTK 61/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

1576

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 11/1995 vp
Valmistunut

26.10.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.10.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 87/1995 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 1.11.1995 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.11.1995 Päättynyt PTK 89/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.11.1995 Päättynyt PTK 90/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

2446

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.11.1995 Päättynyt PTK 92/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

2497

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.11.1995

Vastaus
EV 86/1995 vp