Valtiopaivaasia HE 81/1997

HE 81/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annetun lain (2 ja 3 §:n, YmVM 6/1997 vp) muuttamisesta

Päätökset

1) Laki aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annetun lain (2 ja 3 §:n, YmVM 6/1997 vp) muuttamisesta

Vahvistettu

11.07.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
682/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annetun lain (2 ja 3 §:n, YmVM 6/1997 vp) muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.05.1997

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Heiskanen-Frösen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.05.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.05.1997 Päättynyt PTK 64/1997

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 6/1997 vp
Valmistunut

10.06.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 17/1997 vp
Valmistunut

05.06.1997

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 85/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.1997 Päättynyt PTK 86/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.1997 SuV:aan PTK 87/1997
13.06.1997 Päättynyt PTK 91/1997
Päätös

Hyväksytty

Huomautus

2 K 11.06.1997 Eduskunta hyväksyi yksimielisesti ed Itälän tekemän 3 §:ää koskevan muutosehdotuksen. Suuri valiokunta yhtyi eduskunnan päätökseen SuVM 1/1997 Jatk. 2 K 91 13.06.1997

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 1/1997 vp
Valmistunut

13.06.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.1997 Poistettu PTK 92/1997
16.06.1997 Päättynyt PTK 93/1997

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.06.1997

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​