Valtiopaivaasia HE 81/1998

HE 81/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n 21 kohdan kumoamisesta

Päätökset

1) Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n 21 kohdan kumoamisesta

Vahvistettu

20.11.1998

Voimaantulo

01.12.1998

Säädöskokoelma
855/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n 21 kohdan kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

05.06.1998

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Mäkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.06.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.1998 Päättynyt PTK 90/1998

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 16/1998 vp
Valmistunut

09.09.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.09.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 104/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.09.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.09.1998 Päättynyt PTK 105/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.09.1998 Päättynyt PTK 107/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.09.1998 Päättynyt PTK 109/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.09.1998

​​​​