Valtiopaivaasia HE 81/2011

HE 81/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinsuojeluaineista sekä laeiksi metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain 7 a §:n ja rikoslain 44 luvun 1 §:n ja 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kasvinsuojeluaineista

Vahvistettu

29.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1563/2011
Päätös

Hyväksytty

2. Laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain 7 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1564/2011
Päätös

Hyväksytty

3. Laki rikoslain 44 luvun 1 §:n ja 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1565/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kasvinsuojeluaineista

2. Laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain 7 a §:n muuttamisesta

3. Laki rikoslain 44 luvun 1 §:n ja 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.10.2011

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Maatalousneuvos Heinonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.10.2011

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.10.2011 Päättynyt PTK 54/2011 11
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 9/2011 vp
Valmistunut

29.11.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Lausunnot

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 10/2011 vp
Valmistunut

17.11.2011

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.11.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 77/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.2011 Päättynyt PTK 78/2011 13
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2011 Päättynyt PTK 81/2011 17
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.12.2011

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​