HE 82/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi peruskoululain 8 ja 85 §:n, lukiolain, iltalukiolain 16 §:n ja ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki peruskoululain 8 ja 85 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.07.1993

Voimaantulo

01.08.1993

Säädöskokoelma
682/1993
Päätös

Hyväksytty

2) Laki lukiolain muuttamisesta

Vahvistettu

12.07.1993

Voimaantulo

01.08.1993

Säädöskokoelma
683/1993
Päätös

Hyväksytty

3) Laki iltalukiolain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.07.1993

Voimaantulo

01.08.1993

Säädöskokoelma
684/1993
Päätös

Hyväksytty

4) Laki ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

12.07.1993

Voimaantulo

01.08.1993

Säädöskokoelma
685/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki peruskoululain 8 ja 85 §:n muuttamisesta

2) Laki lukiolain muuttamisesta

3) Laki iltalukiolain 16 §:n muuttamisesta

4) Laki ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Lahtinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.06.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

1550

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.06.1993 Päättynyt PTK 66/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

1577

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 7/1993 vp
Valmistunut

14.06.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.06.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 78/1993 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.06.1993 Päättynyt PTK 80/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.06.1993 Keskeytynyt PTK 81/1993
17.06.1993 Päättynyt PTK 82/1993 1-4
Istuntopöytäkirjan sivu

1942

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.06.1993 Päättynyt PTK 87/1993 3-5
Istuntopöytäkirjan sivu

2083

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.07.1993