Valtiopaivaasia HE 82/1994

HE 82/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Päätös

Peruutettu

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Ainoa käsittely

Peruutettu

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.05.1994

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Korkeakouluneuvos Ranta-Knuuttila

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.05.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1236

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.06.1994 Päättynyt PTK 49/1994 1385

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.09.1994 PTK 86/1994 3034
Huomautus

HK 23.09.1994

Asiasanat