Valtiopaivaasia HE 82/1995

HE 82/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle rikosasioiden oikeudenkäyntimenettelyn uudistamista alioikeuksissa koskevaksi lainsäädännöksi

Huomautus

HE/EU

Päätökset

1) Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa

Vahvistettu

11.07.1997

Voimaantulo

01.10.1997

Säädöskokoelma
689/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

Vahvistettu

11.07.1997

Voimaantulo

01.10.1997

Säädöskokoelma
690/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Vahvistettu

11.07.1997

Voimaantulo

01.10.1997

Säädöskokoelma
691/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki esitutkintalain muuttamisesta

Vahvistettu

11.07.1997

Voimaantulo

01.10.1997

Säädöskokoelma
692/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki pakkokeinolain muuttamisesta

Vahvistettu

11.07.1997

Voimaantulo

01.10.1997

Säädöskokoelma
693/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

6) Laki sotilaskurinpitolain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.07.1997

Voimaantulo

01.10.1997

Säädöskokoelma
694/1997
Päätös

Hyväksytty

7) Laki sotilasoikeudenkäyntilain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.07.1997

Voimaantulo

01.10.1997

Säädöskokoelma
695/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

8) Laki ulosottolain 3 luvun 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.07.1997

Voimaantulo

01.10.1997

Säädöskokoelma
696/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

9) Laki valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.07.1997

Voimaantulo

01.10.1997

Säädöskokoelma
697/1997
Päätös

Hyväksytty

10) Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 6 (ja 8, LaVM 9/1997 vp) §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.07.1997

Voimaantulo

01.10.1997

Säädöskokoelma
698/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

11) Laki rikesakkolain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.07.1997

Voimaantulo

01.10.1997

Säädöskokoelma
699/1997
Päätös

Hyväksytty

12) Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.07.1997

Voimaantulo

01.10.1997

Säädöskokoelma
700/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

13) Uusi laki: Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 17 §:n muuttamisesta, LaVM 9/1997 vp

Vahvistettu

11.07.1997

Voimaantulo

01.10.1997

Säädöskokoelma
701/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa

2) Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

3) Laki rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen muuttamisesta

4) Laki esitutkintalain muuttamisesta

5) Laki pakkokeinolain muuttamisesta

6) Laki sotilaskurinpitolain 24 §:n muuttamisesta

7) Laki sotilasoikeudenkäyntilain 4 §:n muuttamisesta

8) Laki ulosottolain 3 luvun 23 §:n muuttamisesta

9) Laki valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 16 §:n muuttamisesta

10) Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 6 (ja 8, LaVM 9/1997 vp) §:n muuttamisesta

11) Laki rikesakkolain 8 §:n muuttamisesta

12) Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 24 §:n muuttamisesta

13) Uusi laki: Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 17 §:n muuttamisesta, LaVM 9/1997 vp

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.09.1995

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.09.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1441

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.09.1995 Päättynyt PTK 61/1995 1577

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 9/1997 vp
Valmistunut

05.06.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 83/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1997 Päättynyt PTK 84/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1997 Keskeytynyt PTK 85/1997
11.06.1997 Päättynyt PTK 86/1997 1-6
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.1997 Poistettu PTK 92/1997
16.06.1997 Päättynyt PTK 93/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.06.1997

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., LaVM, 4

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot