Valtiopaivaasia HE 82/1997

HE 82/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristövahinkovakuutuksesta ja laiksi vakuutussopimuslain 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki ympäristövahinkovakuutuksesta

Vahvistettu

30.01.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
81/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki vakuutussopimuslain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.01.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
82/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki ympäristövahinkovakuutuksesta

2) Laki vakuutussopimuslain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.05.1997

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Ympäristöneuvos Pahkala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.05.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.05.1997 Päättynyt PTK 64/1997

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 11/1997 vp
Valmistunut

30.10.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

31.10.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 138/1997 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.11.1997 Päättynyt PTK 139/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.11.1997 Päättynyt PTK 140/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.11.1997 Päättynyt PTK 143/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.11.1997

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., YmVM, 1

​​​​