Valtiopaivaasia HE 82/1998

HE 82/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

Huomautus

*) Lain 11 a § tulee voimaan 01.07.2000

Päätökset

1) Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.04.1999

Voimaantulo

01.03.2000

Säädöskokoelma
487/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

05.06.1998

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Melkas

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.06.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.1998 Päättynyt PTK 90/1998

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 38/1998 vp
Valmistunut

28.01.1999

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 24/1998 vp
Valmistunut

08.10.1998

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.01.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 194/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.02.1999 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.02.1999 SuV:aan PTK 196/1998 1

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.02.1999 Keskeytynyt PTK 198/1998
05.02.1999 SuV:aan PTK 199/1998 13, 14
10.02.1999 Päättynyt PTK 200/1998
Päätös

Hyväksytty

Huomautus

2 K 05.02.1999 Eduskunta hyväksyi ed.Soininvaaran tekemän voimaantulosäännöksen 1 mom. koskevan muutosehdotuksen Jatk. 2 K 200 10.02.1999

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 4/1998 vp
Valmistunut

04.02.1999

Päätösehdotus

SuVM 4/1998 vp Hyv. muutettuna, SuVM 4a/1998 vp Hyväksytty

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 4a/1998 vp
Valmistunut

05.02.1999

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.02.1999 Poistettu PTK 208/1998
16.02.1999 Keskeytynyt PTK 209/1998
17.02.1999 Päättynyt PTK 210/1998 1, 2

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.02.1999

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​