Valtiopaivaasia HE 82/2007

HE 82/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain ja rekisterihallintolain 3 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

07.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1187/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rekisterihallintolain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1188/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain muuttamisesta

2. Laki rekisterihallintolain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.09.2007

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Hyvönen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.09.2007

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.09.2007 Päättynyt PTK 53/2007 6
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 8/2007 vp
Valmistunut

06.11.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi voimaantulosäännös muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.11.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 74/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 08.11.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.11.2007 Päättynyt PTK 75/2007 5
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.11.2007 Päättynyt PTK 79/2007 12
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.11.2007

​​​​