Valtiopaivaasia HE 82/2012

HE 82/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.07.2013

Säädöskokoelma
954/2012
Päätös

Hyväksytty

2. Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.07.2013

Säädöskokoelma
955/2012
Päätös

Hyväksytty

3. Laki pelastustoimen laitteista annetun lain 3 ja 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.07.2013

Säädöskokoelma
956/2012
Päätös

Hyväksytty

4. Laki liikenneväylien ja yleisten alueiden rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.07.2013

Säädöskokoelma
957/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä

2. Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

3. Laki pelastustoimen laitteista annetun lain 3 ja 11 §:n muuttamisesta

4. Laki liikenneväylien ja yleisten alueiden rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.09.2012

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Martinkauppi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.09.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.09.2012 Päättynyt PTK 77/2012 5
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 6/2012 vp
Valmistunut

15.11.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 24/2012 vp
Valmistunut

09.11.2012

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.11.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 113/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 21.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.11.2012 Päättynyt PTK 114/2012 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.11.2012 Keskeytetty PTK 117/2012 14
28.11.2012 Päättynyt PTK 118/2012 4 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.12.2012

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin