HE 82/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ilmastolaiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Ilmastolaki

Vahvistettu

22.05.2015

Voimaantulo

01.06.2015

Säädöskokoelma
609/2015
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Ilmastolaki

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Ympäristöneuvos Cederlöf

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.06.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.2014 Päättynyt PTK 64/2014
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, liikenne- ja viestintävaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

4

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 22/2014 vp
Valmistunut

18.02.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että hyväksytään lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 43/2014 vp
Valmistunut

26.11.2014

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto
LiVL 6/2014 vp
Valmistunut

04.11.2014

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 45/2014 vp
Valmistunut

20.01.2015

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 52/2014 vp
Valmistunut

05.02.2015

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.02.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 159/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 25.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.02.2015 Päättynyt PTK 160/2014
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.03.2015 Keskeytetty PTK 163/2014
06.03.2015 Päättynyt PTK 166/2014 10
Istuntopöytäkirjan sivu

21

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan säätää tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.05.2015

Vastaus
EV 310/2014 vp