Valtiopaivaasia HE 83/1994

HE 83/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Oulun yliopistosta ja Lappeenrannan teknillisestä korkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta

Päätökset

1) Laki Oulun yliopistosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.10.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
897/1994
Päätös

Hyväksytty

2) Laki Lappeenrannan teknillisestä korkeakoulusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.10.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
898/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Oulun yliopistosta annetun lain muuttamisesta

2) Laki Lappeenrannan teknillisestä korkeakoulusta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.05.1994

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Korkeakouluneuvos Ranta-Knuuttila

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.05.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1236

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.06.1994 Päättynyt PTK 49/1994 1386

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 10/1994 vp
Valmistunut

08.09.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.09.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 78/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.09.1994 Päättynyt PTK 82/1994 2875

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.09.1994 Päättynyt PTK 83/1994 2892
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.09.1994 Päättynyt PTK 86/1994 3036

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.09.1994

​​​​