HE 83/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kihlakunnansyyttäjästä sekä laiksi rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 9 §:n 2 ja 3 momentin kumoamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki kihlakunnansyyttäjästä

Vahvistettu

22.03.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
195/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 9 §:n 2 ja 3 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

22.03.1996

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
196/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kihlakunnansyyttäjästä

2) Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 9 §:n 2 ja 3 momentin kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Hynninen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.09.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

1441

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.09.1995 Päättynyt PTK 61/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

1580

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 14/1995 vp
Valmistunut

13.12.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.12.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 132/1995 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.12.1995 Päättynyt PTK 137/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.12.1995 Päättynyt PTK 138/1995 2
Istuntopöytäkirjan sivu

3766

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.02.1996 Päättynyt PTK 6/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

81

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.02.1996

Vastaus
EV 3/1996 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., LaVM, 1