Valtiopaivaasia HE 83/1995

HE 83/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kihlakunnansyyttäjästä sekä laiksi rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 9 §:n 2 ja 3 momentin kumoamisesta

Päätökset

1) Laki kihlakunnansyyttäjästä

Vahvistettu

22.03.1996

Voimaantulo

01.12.1996

Säädöskokoelma
195/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 9 §:n 2 ja 3 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

22.03.1996

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
196/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kihlakunnansyyttäjästä

2) Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 9 §:n 2 ja 3 momentin kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.09.1995

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Hynninen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.09.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1441

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.09.1995 Päättynyt PTK 61/1995 1580

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 14/1995 vp
Valmistunut

13.12.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 6/1995 vp
Valmistunut

12.12.1995

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.12.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 132/1995 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.12.1995 Päättynyt PTK 137/1995 3755

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.12.1995 Päättynyt PTK 138/1995 3766 2
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.02.1996 Päättynyt PTK 6/1996 81

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.02.1996

Vastaus
EV 3/1996 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., LaVM, 1

​​​​