Valtiopaivaasia HE 83/1996

HE 83/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 1 ja 6 §:n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja tuloverolain muuttamisesta

Huomautus

Tarkistettu nimike: 1) Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta, EV 159/1996 vp

Päätökset

1) Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.11.1996

Voimaantulo

13.12.1996

Säädöskokoelma
925/1996
Päätös

Hyväksytty

2) Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.11.1996

Voimaantulo

13.12.1996

Säädöskokoelma
926/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki tuloverolain muuttamisesta

Vahvistettu

29.11.1996

Voimaantulo

13.12.1996

Säädöskokoelma
927/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain muuttamisesta

2) Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

3) Laki tuloverolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.05.1996

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Jääskeläinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.05.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1667

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.05.1996 Päättynyt PTK 63/1996 1758

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 30/1996 vp
Valmistunut

31.10.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.11.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 133/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.11.1996 Päättynyt PTK 134/1996 4328

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.11.1996 Keskeytynyt PTK 136/1996 4350
08.11.1996 Päättynyt PTK 137/1996 4365 5
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.11.1996 Päättynyt PTK 139/1996 4450

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.11.1996

​​​​