Valtiopaivaasia HE 83/1998

HE 83/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vakuutusoikeudesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta hallintolainkäyttölain voimaantulon johdosta

Päätökset

1) Laki vakuutusoikeudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

05.03.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
278/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

05.03.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
279/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

05.03.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
280/1999
Päätös

Hyväksytty

4) Laki rintamasotilaseläkelain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.03.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
281/1999
Päätös

Hyväksytty

5) Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.03.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
282/1999
Päätös

Hyväksytty

6) Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

05.03.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
283/1999
Päätös

Hyväksytty

7) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 13 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.03.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
284/1999
Päätös

Hyväksytty

8) Laki merimieseläkelain 60 a §:n 3 momentin ja 61 b §:n kumoamisesta

Vahvistettu

05.03.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
285/1999
Päätös

Hyväksytty

9) Laki yrittäjien eläkelain 15 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

05.03.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
286/1999
Päätös

Hyväksytty

10) Laki maatalousyrittäjien eläkelain 18 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

05.03.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
287/1999
Päätös

Hyväksytty

11) Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 40 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.03.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
288/1999
Päätös

Hyväksytty

12) Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 32 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.03.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
289/1999
Päätös

Hyväksytty

13) Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.03.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
290/1999
Päätös

Hyväksytty

14) Laki kasvihuonetuotannon ja omenanviljelyn lopettamistuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.03.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
291/1999
Päätös

Hyväksytty

15) Laki maataloustuotannon lopettamistuesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.03.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
292/1999
Päätös

Hyväksytty

16) Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

05.03.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
293/1999
Päätös

Hyväksytty

17) Laki valtion perhe-eläkelain 20 §:n 3 momentin ja 21 a §:n kumoamisesta

Vahvistettu

05.03.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
294/1999
Päätös

Hyväksytty

18) Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

05.03.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
295/1999
Päätös

Hyväksytty

19) Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain 7 e §:n kumoamisesta

Vahvistettu

05.03.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
296/1999
Päätös

Hyväksytty

20) Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

05.03.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
297/1999
Päätös

Hyväksytty

21) Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 10 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

05.03.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
298/1999
Päätös

Hyväksytty

22) Laki sotilasvammalain 29 a §:n kumoamisesta

Vahvistettu

05.03.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
299/1999
Päätös

Hyväksytty

23) Laki asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain 7 §:n 3 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

05.03.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
300/1999
Päätös

Hyväksytty

24) Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

05.03.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
301/1999
Päätös

Hyväksytty

25) Laki työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

05.03.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
302/1999
Päätös

Hyväksytty

26) Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 32 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.03.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
303/1999
Päätös

Hyväksytty

27) Laki vuorotteluvapaakokeilusta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.03.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
304/1999
Päätös

Hyväksytty

28) Laki opintotukilain muuttamisesta

Vahvistettu

05.03.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
305/1999
Päätös

Hyväksytty

29) Laki rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain 26 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

05.03.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
306/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vakuutusoikeudesta annetun lain muuttamisesta

2) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

3) Laki kansaneläkelain muuttamisesta

4) Laki rintamasotilaseläkelain 17 §:n muuttamisesta

5) Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

6) Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

7) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 13 a §:n muuttamisesta

8) Laki merimieseläkelain 60 a §:n 3 momentin ja 61 b §:n kumoamisesta

9) Laki yrittäjien eläkelain 15 §:n 2 momentin kumoamisesta

10) Laki maatalousyrittäjien eläkelain 18 §:n 2 momentin kumoamisesta

11) Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 40 §:n muuttamisesta

12) Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 32 §:n muuttamisesta

13) Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta

14) Laki kasvihuonetuotannon ja omenanviljelyn lopettamistuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

15) Laki maataloustuotannon lopettamistuesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

16) Laki valtion eläkelain muuttamisesta

17) Laki valtion perhe-eläkelain 20 §:n 3 momentin ja 21 a §:n kumoamisesta

18) Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta

19) Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain 7 e §:n kumoamisesta

20) Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

21) Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 10 §:n 2 momentin kumoamisesta

22) Laki sotilasvammalain 29 a §:n kumoamisesta

23) Laki asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain 7 §:n 3 momentin kumoamisesta

24) Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

25) Laki työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta

26) Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 32 §:n muuttamisesta

27) Laki vuorotteluvapaakokeilusta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

28) Laki opintotukilain muuttamisesta

29) Laki rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain 26 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.06.1998

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.09.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.09.1998 Päättynyt PTK 95/1998

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 22/1998 vp
Valmistunut

15.12.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.01.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 180/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.01.1999 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.01.1999 Päättynyt PTK 181/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.01.1999 Päättynyt PTK 183/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.01.1999 Päättynyt PTK 185/1998
Huomautus

Tarkistettu nimike: 25) Laki työmarkkinatuesta annetun lain 39 §:n muuttamisesta, EV 250/1998 vp

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.01.1999