HE 83/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 69 ja 71 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki tuloverolain 69 ja 71 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.12.2000

Voimaantulo

31.12.2000

Säädöskokoelma
1086/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tuloverolain 69 ja 71 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Seppälä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.06.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.06.2000 Päättynyt PTK 92/2000
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

16

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 32/2000 vp
Valmistunut

28.11.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin muuttamattomana, paitsi 71 § muutettuna, että lakialoitteisiin LA 196/1999 vp ja LA 44/2000 vp sisältyvät lakiehdotukset hylätään ja, että toimenpidealoitteet TPA 31/2000 vp ja TPA 162/2000 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.11.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 147/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 29.11.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.2000 Päättynyt PTK 148/2000
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.2000 Poistettu PTK 154/2000
04.12.2000 Päättynyt PTK 155/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

14

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.12.2000

Vastaus
EV 185/2000 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot