Valtiopaivaasia HE 83/2000

HE 83/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 69 ja 71 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki tuloverolain 69 ja 71 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.12.2000

Voimaantulo

31.12.2000

Säädöskokoelma
1086/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tuloverolain 69 ja 71 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.06.2000

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Seppälä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.06.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.2000 Päättynyt PTK 92/2000 16
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 32/2000 vp
Valmistunut

28.11.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin muuttamattomana, paitsi 71 § muutettuna, että lakialoitteisiin LA 196/1999 vp ja LA 44/2000 vp sisältyvät lakiehdotukset hylätään ja, että toimenpidealoitteet TPA 31/2000 vp ja TPA 162/2000 vp hylätään.

Lausunnot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 13/2000 vp
Valmistunut

05.10.2000

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.11.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 147/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 29.11.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.2000 Päättynyt PTK 148/2000 3
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2000 Poistettu PTK 154/2000 14
04.12.2000 Päättynyt PTK 155/2000 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.12.2000

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​