Valtiopaivaasia HE 83/2002

HE 83/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten johtokuntien lakkauttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1. Laki tilastokeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
901/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki tullilaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
902/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
903/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
904/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki verohallintolain muuttamisesta

Vahvistettu

08.11.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
905/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tilastokeskuksesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki tullilaitoksesta annetun lain muuttamisesta

3. Laki valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta

4. Laki Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

5. Laki verohallintolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.06.2002

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Vasiljeff

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.06.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.06.2002 Päättynyt PTK 84/2002 12
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 11/2002 vp
Valmistunut

04.10.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.10.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 113/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.10.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.10.2002 Päättynyt PTK 115/2002 1
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.10.2002 Päättynyt PTK 117/2002 12
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.10.2002

​​​​