Valtiopaivaasia HE 84/1992

HE 84/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi erikoissairaanhoitolain, Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta annetun lain ja kansanterveyslain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta

Vahvistettu

09.10.1992

Voimaantulo

01.11.1992

Säädöskokoelma
908/1992
Päätös

Hyväksytty

2) Laki Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.10.1992

Voimaantulo

01.11.1992

Säädöskokoelma
909/1992
Päätös

Hyväksytty

3) Laki kansanterveyslain muuttamisesta

Vahvistettu

09.10.1992

Voimaantulo

01.11.1992

Säädöskokoelma
910/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta

2) Laki Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta annetun lain muuttamisesta

3) Laki kansanterveyslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

05.06.1992

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Lindroos

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.06.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2140

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.1992 Päättynyt PTK 73/1992 2177

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 20/1992 vp
Valmistunut

17.06.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.06.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 92/1992 vp
Päätös

1.9. pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.09.1992 Päättynyt PTK 93/1992 2873

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.09.1992 Päättynyt PTK 97/1992 2923
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.09.1992 Päättynyt PTK 98/1992 2931

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.09.1992

​​​​