Valtiopaivaasia HE 84/1993

HE 84/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuodelta 1994 perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta, työttömyyskassalain 34 §:n muuttamisesta ja työttömyyskassalain 25 ja 30 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki vuodelta 1994 perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta

Vahvistettu

03.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1097/1993
Päätös

Hyväksytty

2) Laki työttömyyskassalain 34 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

3) Laki työttömyyskassalain 25 ja 30 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

03.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1098/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vuodelta 1994 perittävästä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta

2) Laki työttömyyskassalain 34 §:n muuttamisesta

3) Laki työttömyyskassalain 25 ja 30 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.05.1993

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Hakkola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.06.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1488

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.06.1993 Pp 15.6. PTK 64/1993 1546
15.06.1993 Poistettu PTK 78/1993 1878
15.06.1993 Päättynyt PTK 79/1993 1886

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 31/1993 vp
Valmistunut

28.10.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.10.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 128/1993 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.11.1993 Päättynyt PTK 129/1993 3805

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.11.1993 Päättynyt PTK 132/1993 3924 4
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.1993 Päättynyt PTK 134/1993 3973 9

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.11.1993

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​