HE 84/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan toiminnan ja asukkaiden välttämättömien peruspalvelujen turvaamisesta (Uusi nimike: Laki kunnan talouden vakauttamisesta ja kuntaselvityksestä, HaVM 7/1994 vp)

Huomautus

Lisäbudjettilakiehdotus

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki kunnan toiminnan ja asukkaiden välttämättömien peruspalvelujen turvaamisesta (Uusi nimike: Laki kunnan talouden vakauttamisesta ja kuntaselvityksestä, HaVM 7/1994 vp)

Vahvistettu

15.07.1994

Voimaantulo

01.08.1994

Säädöskokoelma
658/1994
Päätös

Hyv. kiireellisenä

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kunnan toiminnan ja asukkaiden välttämättömien peruspalvelujen turvaamisesta (Uusi nimike: Laki kunnan talouden vakauttamisesta ja kuntaselvityksestä, HaVM 7/1994 vp)

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Nummela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.05.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

1236

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
31.05.1994 Päättynyt PTK 48/1994 7
Istuntopöytäkirjan sivu

1269

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 7/1994 vp
Valmistunut

09.06.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 56/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.06.1994 Päättynyt PTK 57/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.1994 Päättynyt PTK 58/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

1601

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.06.1994 Päättynyt PTK 62/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

1800

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (HE) VJ 67 § (PeVL) VJ 67 § 2 mom (HaVM)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.06.1994