Valtiopaivaasia HE 84/1994

HE 84/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan toiminnan ja asukkaiden välttämättömien peruspalvelujen turvaamisesta (Uusi nimike: Laki kunnan talouden vakauttamisesta ja kuntaselvityksestä, HaVM 7/1994 vp)

Huomautus

Lisäbudjettilakiehdotus

Päätökset

1) Laki kunnan toiminnan ja asukkaiden välttämättömien peruspalvelujen turvaamisesta (Uusi nimike: Laki kunnan talouden vakauttamisesta ja kuntaselvityksestä, HaVM 7/1994 vp)

Vahvistettu

15.07.1994

Voimaantulo

01.08.1994

Säädöskokoelma
658/1994
Päätös

Hyv. kiireellisenä

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kunnan toiminnan ja asukkaiden välttämättömien peruspalvelujen turvaamisesta (Uusi nimike: Laki kunnan talouden vakauttamisesta ja kuntaselvityksestä, HaVM 7/1994 vp)

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.05.1994

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Nummela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.05.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1236

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.05.1994 Päättynyt PTK 48/1994 1269 7

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 7/1994 vp
Valmistunut

09.06.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 9/1994 vp
Valmistunut

07.06.1994

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 56/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.1994 Päättynyt PTK 57/1994 1580

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1994 Päättynyt PTK 58/1994 1601
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.06.1994 Päättynyt PTK 62/1994 1800

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (HE) VJ 67 § (PeVL) VJ 67 § 2 mom (HaVM)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.06.1994