Valtiopaivaasia HE 84/1997

HE 84/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Huomautus

(92/81/ETY) Kom(97)30 lopull. 97/0111/CNS)

Päätökset

1) Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.10.1997

Voimaantulo

01.11.1997

Säädöskokoelma
921/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.05.1997

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Virtaranta

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.05.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.05.1997 Päättynyt PTK 74/1997

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 13/1997 vp
Valmistunut

13.06.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.09.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 97/1997 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.09.1997 Päättynyt PTK 99/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.09.1997 Päättynyt PTK 101/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.09.1997 Päättynyt PTK 105/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.09.1997

​​​​