Valtiopaivaasia HE 84/1998

HE 84/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki väylämaksulain muuttamisesta

Vahvistettu

23.10.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
761/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki väylämaksulain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.06.1998

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Salminen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.09.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.09.1998 Päättynyt PTK 95/1998

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 7/1998 vp
Valmistunut

15.09.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.09.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 108/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 22.09.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.09.1998 Päättynyt PTK 109/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.09.1998 Päättynyt PTK 110/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.09.1998 Päättynyt PTK 113/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.09.1998

​​​​