Valtiopaivaasia HE 84/2000

HE 84/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Venäjän kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Venäjän kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Vahvistettu

25.11.2002

Voimaantulo

14.12.2002

Säädöskokoelma
979/2002
Sopimussarja
109/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi

Asetuksen voimaantulo

14.12.2002

Säädöskokoelma
1039/2002
Sopimussarja
110/2002
Päätös

Hyväksytty

2. Pöytäkirja Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta

Asetuksen voimaantulo

14.12.2002

Säädöskokoelma
1039/2002
Sopimussarja
110/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Venäjän kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi

2. Pöytäkirja Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.06.2000

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Toivainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.06.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.2000 Päättynyt PTK 92/2000 17
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 27/2002 vp
Valmistunut

15.11.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 1996 Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen, Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2000 Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan, ja että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muutoin muuttamattomana paitsi 2 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.11.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 136/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 19.11.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.11.2002 Päättynyt PTK 137/2002 17
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.11.2002 Päättynyt PTK 141/2002 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan ja ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.11.2002