Valtiopaivaasia HE 84/2006

HE 84/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kihlakunnansyyttäjästä annetun lain, Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjästä annetun lain ja yleisistä syyttäjistä annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kihlakunnansyyttäjästä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.04.2007

Säädöskokoelma
1317/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjänvirastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.04.2007

Säädöskokoelma
1318/2006
Päätös

Hyväksytty

3. Laki yleisistä syyttäjistä annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.04.2007

Säädöskokoelma
1319/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kihlakunnansyyttäjästä annetun lain muuttamisesta

2. Laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjänvirastosta annetun lain muuttamisesta

3. Laki yleisistä syyttäjistä annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.06.2006

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Mohell

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.09.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.09.2006 Päättynyt PTK 79/2006 5
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 19/2006 vp
Valmistunut

24.11.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 38/2006 vp
Valmistunut

28.09.2006

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.11.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 121/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.11.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.11.2006 Päättynyt PTK 122/2006 6
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.2006 Päättynyt PTK 125/2006 17
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.12.2006

​​​​