HE 85/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien väliaikaisesta muuttamisesta

Huomautus

Lisäbudjettilakiehdotus

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

08.07.1992

Voimaantulo

01.09.1992

Säädöskokoelma
626/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki lääkelain 38 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös

Hylätty

3) Laki kuntoutusrahalain 9 ja 14 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (Uusi nimike: Laki kuntoutusrahalain 14 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, StVM 18/1992)

Vahvistettu

08.07.1992

Voimaantulo

01.09.1992

Säädöskokoelma
627/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta

2) Laki lääkelain 38 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

3) Laki kuntoutusrahalain 9 ja 14 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (Uusi nimike: Laki kuntoutusrahalain 14 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, StVM 18/1992)

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Nuorempi hallitussihteeri Humalto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.06.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

2134

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.06.1992 Päättynyt PTK 72/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

2144

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 18/1992 vp
Valmistunut

11.06.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.06.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 84/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.1992 Päättynyt PTK 85/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.1992 Päättynyt PTK 86/1992 31
Istuntopöytäkirjan sivu

2583

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.06.1992 Päättynyt PTK 89/1992 4, 5
Istuntopöytäkirjan sivu

2772

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1) VJ 66 a § 2) VJ 66 § 3) VJ 66 a §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.07.1992

Hyväksytyt lausumat

Perustelul. StVM, 1