Valtiopaivaasia HE 85/1992

HE 85/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien väliaikaisesta muuttamisesta

Huomautus

Lisäbudjettilakiehdotus

Päätökset

1) Laki sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

08.07.1992

Voimaantulo

01.09.1992

Säädöskokoelma
626/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki lääkelain 38 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös

Hylätty

3) Laki kuntoutusrahalain 9 ja 14 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (Uusi nimike: Laki kuntoutusrahalain 14 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, StVM 18/1992)

Vahvistettu

08.07.1992

Voimaantulo

01.09.1992

Säädöskokoelma
627/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta

2) Laki lääkelain 38 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

3) Laki kuntoutusrahalain 9 ja 14 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (Uusi nimike: Laki kuntoutusrahalain 14 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, StVM 18/1992)

Annettu eduskunnalle

Pvm

05.06.1992

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Nuorempi hallitussihteeri Humalto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.06.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2134

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.1992 Päättynyt PTK 72/1992 2144

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 18/1992 vp
Valmistunut

11.06.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 12/1992 vp
Valmistunut

09.06.1992

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.06.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 84/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.1992 Päättynyt PTK 85/1992 2569

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.1992 Päättynyt PTK 86/1992 2583 31
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.06.1992 Päättynyt PTK 89/1992 2772 4, 5

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1) VJ 66 a § 2) VJ 66 § 3) VJ 66 a §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.07.1992

Hyväksytyt lausumat

Perustelul. StVM, 1