Valtiopaivaasia HE 85/1994

HE 85/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi aluevaihdosta valtion ja Turun kaupungin välillä

Päätökset

1) Laki aluevaihdosta valtion ja Turun kaupungin välillä

Vahvistettu

15.07.1994

Voimaantulo

01.08.1994

Säädöskokoelma
637/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki aluevaihdosta valtion ja Turun kaupungin välillä

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.05.1994

Ministeriö

Puolustusministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Okko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.05.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1236

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.06.1994 Päättynyt PTK 49/1994 1386

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 27/1994 vp
Valmistunut

03.06.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.06.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 52/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.06.1994 Päättynyt PTK 53/1994 1458

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.1994 Päättynyt PTK 56/1994 1548
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.06.1994 Päättynyt PTK 66/1994 2097

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.06.1994