Valtiopaivaasia HE 85/1996

HE 85/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kotieläinjalostuslain 6 ja 15 §:n sekä hevostalouslain 5 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki kotieläinjalostuslain 6 ja 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.08.1996

Voimaantulo

01.09.1996

Säädöskokoelma
640/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki hevostalouslain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.08.1996

Voimaantulo

01.09.1996

Säädöskokoelma
641/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kotieläinjalostuslain 6 ja 15 §:n muuttamisesta

2) Laki hevostalouslain 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.05.1996

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Maatalousneuvos Rekola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.05.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1667

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.05.1996 Päättynyt PTK 63/1996 1758

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 8/1996 vp
Valmistunut

31.05.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.06.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 74/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.06.1996 Päättynyt PTK 75/1996 2130

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.06.1996 Päättynyt PTK 76/1996 2140
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1996 Päättynyt PTK 81/1996 2275

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.06.1996

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., MmVM, 1

​​​​