Valtiopaivaasia HE 85/2000

HE 85/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vesihuoltolainsäädännön uudistamiseksi

Päätökset

1. Vesihuoltolaki

Vahvistettu

09.02.2001

Voimaantulo

01.03.2001

Säädöskokoelma
119/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki terveydensuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

09.02.2001

Voimaantulo

01.03.2001

Säädöskokoelma
120/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki vesilain muuttamisesta

Vahvistettu

09.02.2001

Voimaantulo

01.03.2001

Säädöskokoelma
121/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.02.2001

Voimaantulo

01.03.2001

Säädöskokoelma
122/2001
Päätös

Hyväksytty

5. Laki yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.02.2001

Voimaantulo

01.03.2001

Säädöskokoelma
123/2001
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Vesihuoltolaki

2. Laki terveydensuojelulain muuttamisesta

3. Laki vesilain muuttamisesta

4. Laki maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n muuttamisesta

5. Laki yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteiden avustamisesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.06.2000

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Vesihallintojohtaja Kaatra

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.06.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.2000 Päättynyt PTK 92/2000 18
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 12/2000 vp
Valmistunut

30.11.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 4. ja 5. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1., 2. ja 3. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 20/2000 vp
Valmistunut

25.10.2000

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 156/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.12.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2000 Päättynyt PTK 160/2000 9
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.2000 Päättynyt PTK 162/2000 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.12.2000