Valtiopaivaasia HE 85/2003

HE 85/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle viimeistä eläkelaitosta koskevien säännösten tarkistamiseksi ja tietosuojaa koskevien säännösten säätämiseksi pysyväksi lainsäädännöksi

Päätökset

1. Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1169/2003
Päätös

Hyväksytty

2. Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1170/2003
Päätös

Hyväksytty

3. Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1171/2003
Päätös

Hyväksytty

4. Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1172/2003
Päätös

Hyväksytty

5. Laki taitelijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1173/2003
Päätös

Hyväksytty

6. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1174/2003
Päätös

Hyväksytty

7. Laki merimieseläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1175/2003
Päätös

Hyväksytty

8. Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1176/2003
Päätös

Hyväksytty

9. Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1177/2003
Päätös

Hyväksytty

10. Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1178/2003
Päätös

Hyväksytty

11. Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1179/2003
Päätös

Hyväksytty

12. Laki luopumiseläkelain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1180/2003
Päätös

Hyväksytty

13. Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 43 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1181/2003
Päätös

Hyväksytty

14. Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1182/2003
Päätös

Hyväksytty

15. Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 40 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1183/2003
Päätös

Hyväksytty

16. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1184/2003
Päätös

Hyväksytty

17. Laki valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1185/2003
Päätös

Hyväksytty

18. Laki valtion perhe-eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1186/2003
Päätös

Hyväksytty

19. Laki kuukautta lyhyempien valtion palvelussuhteiden eläketurvan järjestämisestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1187/2003
Päätös

Hyväksytty

20. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1188/2003
Päätös

Hyväksytty

21. Laki kunnallisen eläkelain voimaanpanolain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1189/2003
Päätös

Hyväksytty

22. Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1190/2003
Päätös

Hyväksytty

23. Laki evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelain 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1191/2003
Päätös

Hyväksytty

24. Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 7 ja 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1192/2003
Päätös

Hyväksytty

25. Laki kansaneläkelain 59 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1193/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

2. Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

3. Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

4. Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

5. Laki taitelijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 8 §:n muuttamisesta

6. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

7. Laki merimieseläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

8. Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

9. Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

10. Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

11. Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

12. Laki luopumiseläkelain 24 §:n muuttamisesta

13. Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 43 §:n muuttamisesta

14. Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta

15. Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 40 §:n muuttamisesta

16. Laki valtion eläkelain muuttamisesta

17. Laki valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

18. Laki valtion perhe-eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

19. Laki kuukautta lyhyempien valtion palvelussuhteiden eläketurvan järjestämisestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

20. Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta

21. Laki kunnallisen eläkelain voimaanpanolain muuttamisesta

22. Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta

23. Laki evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelain muuttamisesta

24. Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

25. Laki kansaneläkelain 59 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.10.2003

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Hirvi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.10.2003

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.10.2003 Päättynyt PTK 72/2003 8
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 26/2003 vp
Valmistunut

03.12.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.12.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 104/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 04.12.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2003 Päättynyt PTK 105/2003 13
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.2003 Päättynyt PTK 108/2003 21
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.12.2003