HE 85/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Matkailun edistämiskeskuksesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Matkailun edistämiskeskuksesta

Vahvistettu

09.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1424/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Matkailun edistämiskeskuksesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Marttila

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.10.2011

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.10.2011 Päättynyt PTK 54/2011
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

15

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 5/2011 vp
Valmistunut

28.10.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.11.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 62/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 2.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.11.2011 Päättynyt PTK 63/2011
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.11.2011 Päättynyt PTK 66/2011
Istuntopöytäkirjan sivu

9

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.11.2011

Vastaus
EV 32/2011 vp