Valtiopaivaasia HE 85/2013

HE 85/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain 117 §:n muuttamisesta sekä rikoslain 41 luvun 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki ampuma-aselain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

27.09.2013

Voimaantulo

30.09.2013

Säädöskokoelma
689/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain 117 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.09.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
690/2013
Päätös

Hyväksytty

3. Laki rikoslain 41 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.09.2013

Voimaantulo

30.09.2013

Säädöskokoelma
691/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ampuma-aselain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

2. Laki ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain 117 §:n muuttamisesta

3. Laki rikoslain 41 luvun 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.08.2013

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Projektipäällikkö Lehtonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.09.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.09.2013 Päättynyt PTK 76/2013 10
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 12/2013 vp
Valmistunut

12.09.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 17 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.09.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 81/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 13.9.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.09.2013 Päättynyt PTK 82/2013 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.09.2013 Päättynyt PTK 86/2013 35
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.09.2013

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin