HE 86/1982 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Vuonna 1981 pidetyn 67. Kansainvälisen työkonferenssin eräiden päätösten johdosta.

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

Vuonna 1981 pidetyn 67. Kansainvälisen työkonferenssin eräiden päätösten johdosta.

Säädöskokoelma
930/1983
Päätös

Hyväksytty

Säädöskokoelma
931/1983

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Vuonna 1981 pidetyn 67. Kansainvälisen työkonferenssin eräiden päätösten johdosta.

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.05.1982

Istuntopöytäkirjan sivu

1210

Lähetekeskustelu

Istuntopöytäkirjan sivu

1305

Valiokuntakäsittely

UaV + SoV

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 18/1982 vp

Ainoa käsittely

Pvm

15.10.1982

Istuntopöytäkirjan sivu

2212