HE 86/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän taloudellisesti tuettua opintovapaata koskevan yleissopimuksen nro 140 hyväksymisestä

Päätökset

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1) Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän taloudellisesti tuettua opintovapaata koskevan yleissopimuksen nro 140 hyväksymisestä

Asetuksen voimaantulo

24.02.1993

Säädöskokoelma
632/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1) Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän taloudellisesti tuettua opintovapaata koskevan yleissopimuksen nro 140 hyväksymisestä

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Heinonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.09.1991

Istuntopöytäkirjan sivu

1826

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.10.1991 Päättynyt PTK 59/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

1839

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 1/1991 vp
Valmistunut

22.10.1991

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.10.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 72/1991 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.10.1991 Päättynyt PTK 73/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

2323

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

HM 33 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.11.1991