HE 86/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työnantajan työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1993 sekä laiksi yksityisen työnantajan kansaneläkemaksun korottamisesta vuonna 1993

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki työnantajan työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1993

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.07.1993

Säädöskokoelma
572/1993
Päätös

Hyväksytty

2) Laki yksityisen työnantajan kansaneläkemaksun korottamisesta vuonna 1993

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.07.1993

Säädöskokoelma
573/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työnantajan työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1993

2) Laki yksityisen työnantajan kansaneläkemaksun korottamisesta vuonna 1993

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Hakkola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.06.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

1550

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.06.1993 Päättynyt PTK 66/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

1577

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 15/1993 vp
Valmistunut

15.06.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.06.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 79/1993 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.06.1993 Päättynyt PTK 80/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.06.1993 Keskeytynyt PTK 81/1993
17.06.1993 Päättynyt PTK 82/1993 9
Istuntopöytäkirjan sivu

1942

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.06.1993 Päättynyt PTK 87/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

2106

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.06.1993